Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Greens: Zomer
Handycart: Ja
Aangepast op: 03-06-2024 10:29 uur

RESERVEER STARTTIJD

Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 03-06-2024 10:29 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 03-06-2024 10:29 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 03-06-2024 10:29 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 03-06-2024 10:29 uur

Baanreglement

BAANREGLEMENT DE STRIJENSCHE GOLFCLUB

• Alle abonnementshouders van De Strijensche Golfclub dienen het taslabel op een zichtbare plaats aan hun golfuitrusting te bevestigen.

• Greenfeespelers en gasten van bedrijfsleden dienen zich, alvorens de golfbaan te bespelen, te melden bij de marshal. Greenfeespelers dienen te kunnen aantonen, dat zij online hun greenfee hebben aangeschaft. Gasten van bedrijfsleden, leveren bij de marshal een bedrijfskaart in.

• Toegang tot de baan is alleen toegestaan door leden of gasten met NGF of NGF baanpermissie (aantoonbaar). Een houder van baanpermissie wordt aangemerkt als zijnde HCP 54.

  • De baan betreden anders dan voor het beoefenen van de golfsport is niet toegestaan.
  • Elke speler die de baan betreedt, dient kennis genomen te hebben van dit baanreglement en van de local rules en zich gedurende het spelen zich hieraan te houden.

• Op de website staat dagelijks vermeld of trolleys, draagtassen en/of handicarts zijn toegestaan. Gedurende de periode 1 december tot 1 maart is alleen het gebruik van trolleys met hedge-hog banden toegestaan. Daarnaast kan men ook gebruik maken van draagtassen.

Aansprakelijkheid
Gebruikers van de golfbaan en al haar faciliteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf is veroorzaakt.

Baanpersoneel
Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag men verder spelen. Baanpersoneel is bevoegd om spelers, bij gevaarlijk gedrag, de toegang tot de baan te ontzeggen of van de baan te verwijderen.

Regels en Marshal
• Uitsluitend de golfregels van R&A golfclub of St. Andrews, aangevuld met plaatselijke regels, zijn bij het bespelen van de golfbaan van toepassing.

• Aanwijzingen van een marshal, baanpersoneel of andere door De Strijensche Golfclub aangewezen personen dienen stipt te worden opgevolgd.

Flightsamenstelling
• De samenstelling van een flight is als volgt toegestaan:

4 bal: playing handicap van de flight maximaal 96
3 bal: 3 x EGA hcp of maximaal 2 x aantoonbare baanpermissie
2 bal: alle overige combinaties met aantoonbare baanpermissie
1 bal: niet toegestaan bij drukte, en op aanwijzing van de marshal.

• Jeugdige spelers tot 16 jaar met aantoonbare baanpermissie mogen alleen spelen onder begeleiding met en van een volwassene met tenminste EGA hcp. Op aanwijzing van de marshal dient men een flight te splitsen of samen te voegen.

Kleding
Spelers worden geacht verzorgde golfkleding te dragen.
Dames: zijn verplicht een lange of korte broek of een rokje te dragen. Daarbij een blouse of (polo) shirt.

Heren: zijn verplicht een lange broek of korte broek te dragen. Daarbij een overhemd of (polo) shirt met tenminste korte mouwen.

Golfschoenen zijn toegestaan in het clubhuis. Schoenen dienen voor het betreden van het clubhuis schoongemaakt te zijn (vrij van zand/gras). Gebruikt u daarvoor de schoenborstels e n hogedruk spuit/compressor aan de zijkant van het clubhuis.

Oefenen
Het oefenen van technische slagen (approach, chip, putt, bunkerslag) is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen faciliteiten. Daar mag met meer dan twee ballen gespeeld worden.

Start en Ritsen
• Uw starttijd dient u te reserveren via ons online reserveringssysteem. U dient 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn op de afslagplaats.

• Een ronde start altijd op hole 1. Het is niet toegestaan op andere holes te starten. Tenzij anders bepaald door de marshal en/of exploitant van De Strijensche Golfclub.

• De tweede 9 holes kunt u lopen op de door u geboekte starttijd. Mocht ritsen mogelijk zijn, omdat er vrije starttijden zijn, dan kunt u in samenspraak met de marshal dit ter plaatse bespreken.

Aansluiting – Speelsnelheid
• Men wordt geacht aansluiting te houden met de voorgaande flight. Een snellere van achteropkomende flight moet direct worden doorgelaten.

• Het zoeken naar ballen moet worden beperkt. Maximaal 3 minuten. (regel 18.2 + def.)

Zorg voor de baan
• Het is niet toegestaan om met een trolley tussen een greensidebunker en de green te lopen.

  • Repareer altijd pitchmarks en divots.
  • Hark de bunkers aan na gebruik en zet de hark met de tanden naar beneden in de steun.
  • Laat de baan achter zoals men hem zelf graag aantreft.
  • Daar waar de green is omgeven door een gemarkeerde lijn of anderszins moet de trolley of handicart buiten dit gebied worden geplaatst. Indien de gemarkeerde lijnen ontbreken, plaatst men de trolley of handicart minimaal 10 meter van de voorkant en 5 meter van de achterkant van de green.

• Volg de paden op de baan.
• Houd de baan netjes, deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Laat de baan a.u.b. achter zoals u hem zelf wenst aan te treffen.
• Houdt de afslagplaatsen schoon, plaats afgebroken tee’s in de bakjes en afval in de prullenbakken.

• Golfkarren met een wielbreedte van minder dan 4 cm zijn niet toegestaan.

Golfclubs
Elke speler moet met een eigen set clubs/golftas de baan te bespelen. Het lenen van clubs van andere spelers in de baan of gezamenlijk gebruik van een set/golftas is in de baan niet toegestaan. Zie regel 4.1-b2. (uitzondering regel 22.5 en regel 23.7).

Telefoneren
Het gebruik van een mobiele telefoon om te bellen in de baan is toegestaan, mits andere spelers er geen last van hebben. Het gebruik van mobiele telefoons om te bellen tijdens wedstrijden is nadrukkelijk verboden tenzij er een noodsituatie ontstaat.

Roken
Het roken in de baan wordt niet aanbevolen, sigaretten moeten worden opgeruimd.

Golfprofessional
Andere dan aan de club verbonden golfprofessionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructies op het complex.

Commerciele activiteiten
Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook commerciele activiteiten te ontplooien op het complex zonder goedkeuring van de exploitant.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Drivingrange ballen
Het is absoluut niet toegestaan met driving range ballen (van welke golfbaan dan ook) te spelen.

Beslissing bij geschillen
• Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de exploitant of de marshal van De Strijensche Golfclub.

• Exploitant, personeelsleden en de marshal van De Strijensche Golfclub zijn bevoegd om bij overtreding van dit reglement passende maatregelen te nemen, eventueel kunnen zij het bespelen van de baan doen beeindigen.

• Bij geschillen kan men zich schriftelijk richten tot de exploitant van De Strijensche Golfclub.

WEDSTRIJDREGLEMENT DE STRIJENSCHE GOLFCLUB

Onderstaande regels zijn van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door De Strijensche Golfclub.

ALGEMEEN

Spelregels

De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en de NGF Golfregels aangevuld met de local rules van De Strijensche Golfclub.

Wedstrijden

Wedstrijden worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie of de jeugdcommissie. Wedstrijden georganiseerd door bedrijfsleden, bedrijven of particulieren zijn slechts toegestaan na goedkeuring van de exploitant en dienen tijdig te worden aangevraagd bij exploitant.

Wedstrijdcommissies en jeugdcommissie

De organisatie en leiding van de wedstrijden zijn in handen van de wedstrijdcommissies en jeugdcommissie en/of door haar aan te wijzen personen.

Deelname

Deelname aan wedstrijden is uitsluitend toegestaan door abonnementshouders, van De Strijensche Golfclub, behalve voor wedstrijden waar dit vooraf wordt aangegeven. Deelname door niet-abonnementshouders van De Strijensche Golfclub aan wedstrijden, behalve clubkampioenschappen, is toegestaan na goedkeuring van de wedstrijdcommissie en exploitant.

Bij deelname aan qualifying-wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een geldige HCP. Voor de overige wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een aantoonbare baanpermissie. Bij deelname aan wedstrijden georganiseerd door bedrijfsleden, bedrijven of particulieren dient men in het bezit te zijn van een geldige NGF baanpermissie. Deelnemers dienen greenfee te betalen met uitzondering van het organiserend bedrijfslid.

Naleving en diskwalificatie

Beslissingen omtrent straffen, diskwalificatie, etc., worden genomen door de commissie, exploitantof een door haar aangesteld persoon, met inachtneming van de spelregels genoemd in dit reglement. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de commissie, c.q. de wedstrijdleiding, de exploitant en/of referee (Regel 20-2)een beslissing.

Kleding

Deelnemers worden geacht gepaste golfkleding te dragen. Dames zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange of korte broek of een rokje te dragen.Daarbij een blouse of poloshirt.

Heren zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange broek of korte broek te dragen. Daarbij een overhemd of poloshirt met tenminste korte mouwen.

Mobiele telefoons

Het gebruik van GSM (ook in de stand-by mode) is verboden. Het is toegestaan gebruik te maken van (electronische) meetapparatuur welke alleen afstanden aangeeft.

Roken

Het roken in de baan wordt niet aanbevolen.

INSCHRIJVING / INDELING / STARTTIJDEN

Inschrijven

Inschrijving voor wedstrijden kan alleen geschieden middels het E-Golf4U computersysteem via de computerzuil in het clubhuis of via internet.

Indeling

De indeling van de wedstrijden, flights, etc., wordt gedaan door of onder verantwoordelijkheid van de commissie.

Starttijd

De deelnemer moet starten op de door de commissie of exploitant vastgestelde tijd. De wedstrijdlijsten met starttijden treft met aan op het computersysteem E-Golf4U op de computerzuil aanwezig in het clubhuis en internet. Indien een deelnemer geen mogelijkheid heeft de lijst te raadplegen, kan de starttijd opgevraagd worden bij een van de leden van de commissie. Het blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich te vergewissen van de starttijden. Tenminste 10 minuten vóór de aangegeven tijd dient men aanwezig te zijn op de afslagplaats (regel 5.3 is van kracht).

Afzegging

Afzeggen kan alleen tot maximaal twee dagen vóór de wedstrijddag door afmelding bij de commissie of exploitant. Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door de commissie of exploitantper e-mail/telefoon bevestigd is.

No show

Onder No Show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start.

Strafoplegging

Bij het te laat voor een wedstrijd verschijnen zonder geldige reden kan een uitsluiting van deelname aan de wedstrijd volgen. Bij niet tijdig afzeggen of No Show (zonder geldige reden) kan een uitsluiting van deelname aan wedstrijden volgen voor een tijdsduur van maximaal 3 maanden. Deze uitsluiting kan/zal opgelegd worden door de exploitant van De Strijensche Golfclub op advies van de wedstrijdcommissie.

Bevoegdheid Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding beslist is alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.

Groepen

De commissie heeft het recht om reservespelers tot de starttijd toe te voegen aan de startlijst ter vervanging van de spelers die niet aan de start verschijnen.

DE WEDSTRIJD

Meldingstijd

Een deelnemer behoort zich tenminste 30 minuten voor zijn starttijd bij de commissie te melden en het inschrijfgeld te voldoen.

Scorekaart

Na het betalen van het inschrijfgeld ontvangt de deelnemer zijn scorekaart voor de wedstrijd. De deelnemer dient zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen.

Inleveren van de scorekaart

De scorekaart dient direct na beëindiging van de wedstrijd te worden ondertekend door speler én marker en worden ingevoerd in het computersysteem E-Golf4U op de computerzuil en daarna ingeleverd bij de wedstrijdleiding. Onleesbare kaarten zullen als No-Return worden beschouwd.

Onderbreken van de wedstrijd

De wedstrijdleiding of exploitant heeft de bevoegdheid de wedstrijd te onderbreken, te schorsen en/of af te gelasten bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld onweer, wateroverlast, etc.) regel 5.7.

Onderbreken van het spel:

Een lang aangehouden toon: het spel moet onmiddellijk onderbroken worden.

Drie opeenvolgende tonen herhaald: het spel onderbreken, de hole mag worden uitgespeeld.

Twee korte tone herhaald: Het spel hervatten

De bepalingen conform pagina 160 (Nederlandse versie Golfregels van de R&A) zijn van kracht.

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij regel 4.3A, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is.

Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/’slope’/gradient kan meten, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies overde stok voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

Noot 3: Voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, zie baanreglement.

Afwijkende bepalingen

Indien er op de dag van de wedstrijd afwijkende bepalingen gelden, worden deze door de commissie bekend gemaakt op het informatiebord in het clubhuis.

Uitsluiten van deelname

De commissie kan een deelnemer van deelname uitsluiten, als hij door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement of door zijn optreden een regelmatige afwikkeling van de desbetreffende wedstrijd in gevaar komt.

Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te onthouden van elke uiting, die door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de NGF Golfregels. Onhoffelijk gedrag kan leiden tot diskwalificatie volgens Regel 33-7. Bij herhaaldelijk onhoffelijk gedrag kan de commissie de beslissing nemen de speler uit te sluiten voor deelname aan wedstrijden voor een (on)bepaalde duur.

Langzaam spel

De commissie behoudt zich het recht voor, bij een speler/partij die oponthoud veroorzaakt tijdens een wedstrijd regelend op te treden (zie regel 5.6).Onder oponthoud wordt verstaan een afstandsverlies van meer dan één hole tussen twee op elkaar volgende partijen. Wanneer me bij Stableford geen punten meer kan behalen, moet men de bal opnemen om de doorstroming op de baan te bevorderen.

UITSLAGEN

Gehalveerde matches en ties Clubkampioenschappen

In geval van een gehalveerde match of van een tie voor de eerste plaats in strokeplay kan een ‘sudden death’ play off worden gespeeld. Indien meerdere spelers de ‘sudden death’ play off spelen is de winnaar hiervan eerste. De overige spelers worden gedeeld tweede. In strokeplay wordt hole 9/18 maximaal 3 keer opnieuw gespeeld. Bij geen beslissing kan hole 1, 2, 3 en 9 worden gespeeld. De beste totaalscore over deze vier holes is dan bepalend.

In matchplay continueert men de wedstrijd op hole 1 volgens het ‘sudden death’ systeem.

Uitslagen overige wedstrijden

Wanneer er sprake is van gelijke scores zal er bij het bepalen van de winnaar gekeken worden naar, in eerste instantie, de beste score op de laatste (18) 9, 6 of 3 holes of laatste hole (matching cards). Wanneer er in dit reglement gesproken wordt over de laatste holes worden de holes bedoeld in de volgorde van de baan en niet de speelvolgorde. De commissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een play off te laten spelen.

Bijzondere verrichtingen

Tijdens een wedstrijd kan een bijzondere verrichting prijs worden uitgeloofd. Deze moeten aan de volgende criteria voldoen:

Longest drive:

De longest drive is de verste slag die:

– A) als eerste bal wordt geslagen (tweede bal of provisionele bal telt niet mee)

– B) met een reguliere club is geslagen

– C) binnen de grenzen van de fairway, op de aangewezen hole, eindigt.

– D) green en apron tellen in dit geval mee als zijnde fairway

– Bij gelijke afstand is de eerste speler de winnaar omdat er geen verbetering is geweest

– Bij twijfel moet men de ligplaatsen markeren en wijst de commissie na controle en/of meting de winnaar aan.

Neary (nearist to the pin):

De ‘Neary’ is de bal die:

– A) als eerste bal wordt geslagen (tweede bal of provisionele bal telt niet mee)

– B) binnen de grenzen van de green eindigt

– C) het dichtst bij de vlag eindigt

– Bij gelijke afstand is de eerste speler de winnaar omdat er geen verbetering is geweest

– Een bal in de hole geslagen telt ook als neary (hole in one)

– De eerste hole is one is automatisch de winnaar omdat verbetering niet meer mogelijk is

– Bij twijfel moet men de ligplaatsen markeren en wijst de commissie na controle en/of meting de winnaar aan.

Leary (longest neary):

De ‘Leary’ is de bal die:

– A) met tweede slag wordt geslagen (tweede bal of provisionele bal telt niet mee)

– B) binnen de grenzen van de green eindigt

– C) het dichtste bij de vlag eindigt

– Bij gelijke afstand is de eerste speler de winnaar omdat er geen verbetering is geweest

– Een bal in de hole geslagen met de tweede slag telt ook als Leary

– Een hole in one telt ook als Leary

– De eerste hole is one is automatisch de winnaar omdat verbetering niet meer mogelijk is

– Bij twijfel moet men de ligplaatsen markeren en wijst de commissie na controle en/of meting de winnaar aan.

– Beide slagen door dezelfde speler zijn gedaan en als score tellen. Bij texas scramble, foursome etc is een Leary (longest neary) dus niet mogelijk.

De Strijensche Golfclub