Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Greens: Zomer
Handycart: Ja
Aangepast op: 17-07-2024 08:35 uur

RESERVEER STARTTIJD

Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 17-07-2024 08:35 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 17-07-2024 08:35 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 17-07-2024 08:35 uur
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley
Handycart: Ja
Greens: Zomer
Aangepast op: 17-07-2024 08:35 uur

Baanreglement

MARSHAL REGLEMENT DE STRIJENSCHE GOLFCLUB
1 januari 2023

Inleiding

Het belang van de veiligheid in de baan, het waarborgen van het pleziervan het lopen van een golfronde en het in goede conditie houden van de natuurlijke elementen vereist een beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. Er wordt verondersteld dat iedereen de spelregels kent en daarnaar handelt.

Rol van de Marshal

De Marshal houdt toezicht op de volgende onderdelen:

 1. Veiligheid tijdens het spelen:
 • Letten op spelers op andere fairways.
 • Het baanpersoneel moet zijn werkzaamheden veilig kunnen verrichten.
 • Niet voor de te spelen bal uit lopen.
 • Een veilige afstand houden tot de voorlopende flight.
 • Duidelijk en snel “Fore” roepen wanneer de bal (waarschijnlijk) in de richting van een persoon gaat.
 • Niet spelen bij plotseling opkomende mist waardoor onvoldoende zicht is of bij onweer (gevaar). De marshal zal in deze situatie een signaal laten afgaan. De marshal zal de baan vervolgens sluiten. Bij onweer of bliksem dienen spelers te schuilen in de daarvoor bestemde hokjes. Indien spelers besluiten het signaal te negeren is de marshal en/of exploitant niet verantwoordelijk voor enige schade.
 1. Etiquetteregels in acht nemen:
 • Doorstroming van spelers in de baan bevorderen (‘langzaam spel is de grootste ergernis voor achterop komende flights!’) o.a. door:
  • Snel doorzwaaien bij zoeken van een weggeraakte bal.
  • Voorrang verlenen aan snellere flights.
  • Niet allemaal tegelijkertijd naar de bal van een speler zoeken.
  • Tas, trolley of buggy op de juiste plaats (richting volgende hole) parkeren.
  • Blijven aansluiten op de voorlopende flight
 • Na uitholen, score noteren op tee volgende hole.
 • Bij zoeken naar een bal de tas, trolley of buggy duidelijk zichtbaar voor de achterop komende flight plaatsen.
 • Niet hinderlijk hard uiten van ongenoegen.
 1. Naleven baanreglement en local rules:
 • Start op hole 1.
 • Geen driving range ballen gebruiken.
 • Met trolleys de aangegeven route volgen.
 • Vlaggen en uitgetrokken palen terugplaatsen.
 • Bunkers netjes harken en hark weer in de houder terugplaatsen met vork in het zand.
 1. Zorg voor en behoud kwaliteit natuurlijke elementen:
 • De baan en de greens niet onnodig beschadigen.
 • Hole niet beschadigen bij het uitnemen, neerleggen of terugplaatsen vlaggenstok
 • Uitgeslagen plaggen terugleggen en aantrappen.
 • Pitchfork voor direct gebruik beschikbaar hebben en vóórdat wordt uitgeholed eigen en eventueel  andermans pitchmark repareren.
 • Niet onnodig tussen struiken en beplantingen lopen, maar de aangegeven route volgen.
 • Waterkanten en rietpartijen niet beschadigen. Dus ook niet tijdens het vissen naar de eigen bal!
 • Geen sigarettenpeuken en ander afval in de baan achterlaten.
 1. Letten op gebruik “passende kleding”:
 • Verzorgde kleding zoals aangegeven in het baanreglement
 • Het juiste schoeisel.
 1. Controle op speelgerechtigheid (geldige greenfeekaart of geldig taslabel)
 • Controle op geldig greenfeebewijs van gastspelers.
 • Controle op geldig label voor abonnementhouders aan tas.
 • Controle op NGF baanpermissie of NGF handicap.

Bevoegdheden

De Marshal is geen politieman, maar hij is wel bevoegd speler(s) aanwijzingen en/of waarschuwingen te geven met betrekking tot hun gedrag in de baan. De Marshal wijst zo nodig de spelers op hun verantwoordelijkheid om het spel voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken en de baan te beschermen tegen onnodige beschadiging.

Aanwijzingen van de Marshal aan de speler(s) dienen onverwijld te worden opgevolgd.

De Marshal is bevoegd indien één of meer waarschuwing(en) of corrigerende aanwijzing(en) geen resultaat hebben, de speler(s) te verzoeken de baan te verlaten.

Beledigingen aan het adres van de marshal zijn ontoelaatbaar.

De Strijensche Golfclub