Wereld Handicap Systeem (WHS) van kracht

  Op 1 maart 2021 is het Wereld Handicap Systeem officieel van kracht gegaan.

  Het World Handicap System (WHS) heeft het EGA-systeem dat in Nederland werd gebruikt vervangen. Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap van iedere golfer uit. En als een speler na invoering van het WHS een qualifying score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch de nieuwe handicap van deze golfer uit. Je kan je handicap altijd zien in de app GOLF.NL.

  Je hoeft niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS te weten: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste acht prestaties in je laatste twintig qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap.

  Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap

  U hoeft niet tot in detail te weten hoe het WHS werkt. Het voldoet om het basisprincipe van het WHS te weten: een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste acht prestaties in uw laatste twintig qualifying ronden. En zoals gezegd: de computer berekent elke keer je nieuwe handicap.

  Bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap hoger zijn dan de laatste EGA-handicap

  Op 1 maart 2021, de dag dat het Wereld Handicap Systeem wordt ingevoerd, krijgt iedere speler een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het World Handicap System is toegepast op zijn of haar scores in het EGA-tijdperk. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap. Na de invoering van het WHS zal een deel van de spelers een hogere handicap hebben dan voor de invoering. 

  Meer informatie over het WHS systeem?

  https://www.golf.nl/whs

  Hieronder kunt u eveneens de nieuwe handicaptabel downloaden.