Regeloplossingen in natte tijden

Ingebedde bal

De nieuwe regels bieden een oplossing als een bal is ingebed in de grond: in de fairway of in de rough. Vanaf 1 januari 2019 mag een ingebedde bal in de rough wel opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden. Het referentiepunt is direct achter de ingebedde bal en daar moet binnen 1 stoklengte de bal worden gedropt in de dropzone. De bal moet na het droppen ook in de dropzone liggen. Rolt hij er buiten moet de speler opnieuw droppen.

Tijdelijk water

De regels staan ook toe dat een golfer zonder straf “tijdelijk water” ontwijkt. Tijdelijk water valt onder de “abnormale baanomstandigheden”. Het is niet voldoende als de grond alleen nat, modderig of zacht is of dat er alleen even water zichtbaar is als de speler op de grond stapt; er moet een concentratie van water zichtbaar blijven voor of nadat de stand is ingenomen.

Tijdelijk water ontwijken.

Het dichtstbijzijnde punt (nearest point en niet het nicest point) waar men geheel het tijdelijk water ontwijkt (dus stand en swing) bepalen (het referentiepunt). Vanaf het referentiepunt moet de bal binnen 1 stoklengte worden gedropt in de dropzone. De bal moet na het droppen ook in de dropzone liggen. Rolt hij er buiten moet de speler opnieuw droppen.

Bunker gevuld met tijdelijk water

Het komt voor dat bunkers in de baan (bijna) geheel gevuld zijn met tijdelijk water. Ook hier geldt dat men het dichtstbijzijnde punt waar men geheel het tijdelijk water ontwijkt moet bepalen (referentiepunt).  Daar moet de bal binnen 1 stoklengte worden gedropt in de dropzone. De dropzone moet wel IN de bunker zijn. Daarbij moet de bal na het droppen ook in de dropzone liggen. Rolt hij er buiten moet de speler opnieuw droppen.

Als extra optie mag de speler een bal droppen buiten de bunker, waarbij het referentiepunt wordt bepaald door de vlag en de oorspronkelijke ligging van de bal in 1 lijn te houden. Men mag zover achteruit als men zelf wil. Wel dient men de rechte lijn aan te houden. Dan bepaal je de dropzone binnen 1 stoklengte van het referentiepunt en kun je de bal droppen. Deze extra optie kost je wel 1 strafslag.

Voor al deze regels geldt uiteraard dat u MAG droppen, het hoeft niet. Past u de regel wel toe dan mag u de bal ook schoonmaken.

Tijdelijke plaatselijke regel “Plaatsen”.

De plaatselijke regel “Plaatsen”, die een golfclub in de periode 1 november tot 1 mei MAG instellen, is alleen bedoeld voor plekken in het algemeen gebied die gemaaid zijn op fairwayhoogte of lager. Het is dus niet zo dat je met ingang van 1 november altijd mag plaatsen. De plaatselijke regel MOET van kracht zijn om te mogen plaatsen. Ook voor deze regel geldt u MAG plaatsen, het hoeft niet.

Bladeren in bunker

De nieuwe regels geven aan dat je losse natuurlijke voorwerpen (bladeren en takken etc.) mag verwijderen uit de bunker. Daarbij mag de bal niet bewegen (behalve bij het “zoeken”). Beweegt (van plaats veranderen) de bal wel, dan moet de speler de bal terugplaatsen met 1 strafslag. 

Schade op de green

In natte periodes zijn de greens zacht en kwetsbaar en dat leidt tot meer schade van ballen en schoenen. De nieuwe regels geven aan dat schade aan de green hersteld mag worden. Niet alleen pitchmarks (die hersteld moeten worden) maar bijvoorbeeld ook spikemarks of schade veroorzaakt door een club of vlag mag hersteld worden. Schade door normaal onderhoud of natuurlijke oneffenheden (onkruid etc.) mogen niet worden hersteld.