Privacy statement

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Om u duidelijkheid te geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, een privacyverklaring opgesteld. Deze treedt eind mei in werking.

Belangrijke informatie

  • We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld.
  • We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.
  • U mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van u weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren. Voor een overzicht van al uw rechten, verwijzen we u naar de privacyverklaring.

Lees de privacyverklaring door te klikken op bijgevoegde link.

Meer vragen: info@destrijenschegolfclub.nl