Prikken en bezanden (voor-) greens en tees

In de week van 20 maart zijn we gestart met het prikken de greens, voorgreens en afslagplaatsen. Dit keer met (lange) vaste pennen. Het doel van prikken is zorgen voor een goede doorluchting van de greens.

Gedurende de werkzaamheden was er steeds 1 wintergreen in gebruik. De baan blijft qualifying. De prikwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Maandag 27 maart en dinsdag 28 maart is het bezanden we alle geprikte plaatsen afgerond.

Woensdag de 29-ste zullen we gaan rollen. Ook nu zal er stedes 1 wintergreen in gebruik zijn.

Naar verwachting zullen deze werkzaamheden woensdag 29 maart volledig afgerond zijn.

Dank voor uw begrip.