Met ingang van 1 december 2017: Gebruik hedgehog winterbanden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar (Maart 2017) heeft een aantal leden verzocht om een eenduidige richtlijn over het gebruik van hedgehog winterbanden op te stellen. Aan dit verzoek is gehoor gegeven door een aanpassing van het baanreglement. Tijdens de Ledenvergadering die onlangs in Oktober heeft plaatsgevonden is het reglement voorgelegd aan onze leden. Een afschrift kunt u terugvinden op de website
De richtlijn rondom het gebruik van winterbanden is als volgt opgesteld:
Op de website staat dagelijks vermeld of trolleys, draagtassen en/of handicarts zijn toegestaan. Gedurende de periode 1 november tot en met 28/29 februari is alleen het gebruik van trolleys met hedge-hog banden toegestaan. Daarnaast kan men ook gebruik maken van draagtassen.
Gezien het feit dat niet al onze leden bij de ALV aanwezig waren en ook onze gasten nog geen kennis hadden kunnen nemen van deze aanpassing is in overleg met het Bestuur voor 2017 een overgangsregeling in te stellen en deze richtlijn in te laten gaan op 1 december.
Toelating van de handicarts wordt tweemaal daags getoetst; voor de actuele situatie verwijzen wij u naar onze website.
Mocht u aanvullende vragen hebben over het gebruik van de hedgehog winterbanden zijn wij u graag van dienst.
Veel golfplezier gedurende de wintermaanden!