Gebruik Driving Range De Strijensche Golfclub

Enige tijd geleden hebben wij onze nieuwe driving range ballen in gebruik genomen. Wij zijn er erg blij mee en gezien de reacties onze leden en gasten ook.

Graag willen wij dat anderen ook plezier kunnen hebben van het gebruik van deze ballen dus daarom attenderen wij u graag op de gedragsregels voor het gebruik van de driving range.

Vandaag hebben wij, waarvoor dank aan onze buren, de Technische Unie, ballen geraapt (zie onderstaande foto). Wij werden geattendeerd op het feit dat er veel ballen tegen het gebouw en op het dak worden geslagen. Wij zullen dus scherper gaan toezien op naleving van het driving range reglement.

Wilt u ons hier alstublieft bij helpen? Wij danken u hartelijk.